Tag: máy lạnh Nhật máy điều hòa áp trần

Máy lạnh treo tường Panasonic cao cấp MS009

Máy lạnh treo tường Panasonic cao cấp MS009

Tình trạng: Mới Bảo hành: – Tháng Hãng sản xuất: Panasonic Nguồn gốc: Hàng công ty Kiểu điều hòa: Treo tường Công nghệ sản xuất: Đang cập nhật Loại máy – Tốc độ làm lạnh (BTU/h) – Tốc độ làm

Máy lạnh treo tường Panasonic cao cấp MS007

Máy lạnh treo tường Panasonic cao cấp MS007

Tình trạng: Mới Bảo hành: – Tháng Hãng sản xuất: Panasonic Nguồn gốc: Hàng công ty Kiểu điều hòa: Treo tường Công nghệ sản xuất: Đang cập nhật Loại máy – Tốc độ làm lạnh (BTU/h) – Tốc độ làm

Máy lạnh treo tường Panasonic cao cấp MS008

Máy lạnh treo tường Panasonic cao cấp MS008

Tình trạng: Mới Bảo hành: – Tháng Hãng sản xuất: Panasonic Nguồn gốc: Hàng công ty Kiểu điều hòa: Treo tường Công nghệ sản xuất: Đang cập nhật Loại máy – Tốc độ làm lạnh (BTU/h) – Tốc độ làm

Máy lạnh treo tường Panasonic cao cấp MS006

Máy lạnh treo tường Panasonic cao cấp MS006

Tình trạng: Mới Bảo hành: – Tháng Hãng sản xuất: Panasonic Nguồn gốc: Hàng công ty Kiểu điều hòa: Treo tường Công nghệ sản xuất: Đang cập nhật Loại máy – Tốc độ làm lạnh (BTU/h) – Tốc độ làm

Máy lạnh treo tường Panasonic cao cấp MS005

Máy lạnh treo tường Panasonic cao cấp MS005

Tình trạng: Mới Bảo hành: – Tháng Hãng sản xuất: Panasonic Nguồn gốc: Hàng công ty Kiểu điều hòa: Treo tường Công nghệ sản xuất: Đang cập nhật Loại máy – Tốc độ làm lạnh (BTU/h) – Tốc độ làm

Máy lạnh treo tường Panasonic cao cấp MS004

Máy lạnh treo tường Panasonic cao cấp MS004

Tình trạng: Mới Bảo hành: – Tháng Hãng sản xuất: Panasonic Nguồn gốc: Hàng công ty Kiểu điều hòa: Treo tường Công nghệ sản xuất: Đang cập nhật Loại máy – Tốc độ làm lạnh (BTU/h) – Tốc độ làm

Máy lạnh treo tường Panasonic cao cấp MS003

Máy lạnh treo tường Panasonic cao cấp MS003

Tình trạng: Mới Bảo hành: – Tháng Hãng sản xuất: Panasonic Nguồn gốc: Hàng công ty Kiểu điều hòa: Treo tường Công nghệ sản xuất: Đang cập nhật Loại máy – Tốc độ làm lạnh (BTU/h) – Tốc độ làm

Máy lạnh treo tường Panasonic cao cấp MS002

Máy lạnh treo tường Panasonic cao cấp MS002

Tình trạng: Mới Bảo hành: – Tháng Hãng sản xuất: Panasonic Nguồn gốc: Hàng công ty Kiểu điều hòa: Treo tường Công nghệ sản xuất: Đang cập nhật Loại máy – Tốc độ làm lạnh (BTU/h) – Tốc độ làm

Máy lạnh treo tường Panasonic cao cấp MS001

Máy lạnh treo tường Panasonic cao cấp MS001

Tình trạng: Mới Bảo hành: – Tháng Hãng sản xuất: Panasonic Nguồn gốc: Hàng công ty Kiểu điều hòa: Treo tường Công nghệ sản xuất: Đang cập nhật Loại máy – Tốc độ làm lạnh (BTU/h) – Tốc độ làm