Tag: dàn lạnh điều hòa đóng tuyết

Nguyên nhân dàn lạnh máy điều hòa bị đóng tuyết

Nguyên nhân dàn lạnh máy điều hòa bị đóng tuyết

Cánh quạt tản nhiệt bị hư hỏng: Bạn có thể tự sửa chữa bằng các dùng kìm kéo thẳng cánh quạt lại hoặc gọi cho trung tâm bảo trì thay mới hoàn toàn nên cánh quạt bị hư hỏng quá